IX. Építész – KÉSZ Regatta VITORLÁSVERSENY 2016. – VERSENYKIÍRÁS

A verseny helye: Balatonlelle, BL Yachtclub & Apartments

A verseny ideje: 2016. május 28, szombat

A verseny szervezője: Karsailing Vitorlás Sport Egyesület

Versenyrendező: Beliczay Péter Zsűri elnöke: Dr. Giber Valéria Olga Versenyorvos: Dr. Fekete László

Versenyszabályok: Hajózási Szabályzat és a versenyszabályok.

Nevezési feltétel: Nevezni a hajó legénységéből legalább egy fő építész vagy mérnök végzettségű kolléga részvételével lehetséges!

A nevezés helye és ideje: 2016. 05.27-én 16-19 óráig és 2016. 05.28-án 7:00-08:00 óráig a rendezvénykikötőben, a versenyirodán.

Nevezési díj: 10.000 Ft/hajó + 5.000 Ft/fő

Díjazás: A résztvevő egytestű hajók a 2016-os aktuális YS számuk alapján YS-I, YS-II, YS-III. osztályba lesznek sorolva, ahol az I.-II.-III. helyezettek serleg és érem díjazásban részesülnek illetve az abszolút első három hajó kerül még értékelésre.

Kormányosi értekezlet: 2016.05.28-án 08:00 órakor a rendezvénykikötőben

Versenypálya: Balatonlelle – Keszthely vízterületen lesz kitűzve.

A kikötő előtti vízterületen, a kikötőtől északi irányba kb. 500 méterre. A pályajelek jól látható, felfújható sárga bóják.

Vitorlás hajó árbocán narancsszínű lobogó, valamint a hátsó merevítőn elhelyezett kék lobogó.

Rajt tervezett időpontja: 2016. 05.28. 09:00 óra

A narancssárga lobogóval ellátott zsűri hajó ezt megelőzően kb. 30 perccel tűzi ki a rajtvonalat.

08:55-kor figyelmeztető jelzés (A-kódlobogó felvonása hangjelzés mellett.)

08:56-kor előkészítő jelzés (P kódlobogó felvonása hangjelzés mellett.)

08:59-kor egyperces jelzés (P kódlobogó bevonása hangjelzés mellett.)

09:00-kor rajtjelzés (A-kódlobogó levonása hangjelzés mellett.)

A rendezőség a rajtnál nem alkalmazza az 1 perces szabályt, ezért korai rajt esetén a vétkes hajó, valamennyi szabályosan rajtoló hajót kikerülve, teljes terjedelmével visszatérhet a rajtvonal alatti területre és újra elrajtolhat.

A rajteljárás alatt spinnaker, gennaker nem használható.

Azokat csak a rajtlövést követő 3. perc után lehet felvonni. Ennek időpontját a Versenyrendezőség a zsűri hajóról hangjelzéssel jelzi.

Rajthalasztás: A versenyvezetőség a hajók épségét veszélyeztető időjárás esetén jogosult a rajt halasztására.

Befutó: Keszthely nagykikötőjének mólójától keleti irányba kb. 500-600 m-re lesz kitűzve. A befutó a narancs és kék színű lobogót viselő zsűri hajó és a sárga felfújható bóját összekötő egyenes. A rendező hajók RC feliratú lobogót viselnek.

A verseny félbeszakítása: A Versenyvezetőség vihar esetén sem szakítja félbe a versenyt. Viharos időjárás esetén, minden hajó felelős személye egyénileg viseli a verseny feladásának vagy folytatásának felelősségét. Az a vitorlás, amelyik a versenyt feladja, köteles mindent elkövetni, hogy erről a versenyrendezőséget értesítse.

Időkorlátozás: Befutási limit 2016. 05.28. 17:00 óra.

Díjazás: Minden értékelt osztályban az első három helyezett díjazásban részesül. A verseny valamennyi résztvevőjének ajándékkal kedveskedünk és megvendégeljük a versenyzőket egy vacsorával.

Eredményhirdetés: A verseny napján, a rendezőségi hajó partra érkezését követő két órán belül, várhatóan 21:00 órakor.

Óvás: Az óvási szándékról azonnal értesíteni kell az óvott hajót és a befutás alkalmával a rendezőt, viselni kell az óvást jelző lobogót. A rendezőségi hajó partra érkezésétől számított fél órán belül be kell adni írásban az óvást. Az óvás eldöntése döntőbírósági eljárásban történik. Óvási díj nincs.

Média: Minden versenyző a részvételével automatikusan hozzájárul, hogy a verseny ideje alatt a verseny rendezősége és a verseny támogatói mindenféle ellenszolgáltatás nélkül bármikor készítsenek, használjanak – időről-időre, saját belátásuk szerint – bemutassanak bármilyen élő és mozgóképet, rögzített televíziós illetve más anyagokat.

Szavatosság kizárása: A hajók legénységei teljes egészében maguk felelnek biztonságukért, mind a rendezvény szárazföldi eseményein, mind a vízen, és ezt a felelősséget sem a jelen Versenykiírás, sem a Versenyutasítás, sem bármilyen egyéb rendelkezés nem korlátozza.

Minden hajó felelős személye, ill. legénysége maga dönt arról, hogy a hajó ill. a legénység képzettsége alkalmas-e az adott időjárási viszonyok között a
versenyen való részvételre. Azzal, hogy a hajó kihajózik a kikötőből, megerősíti, hogy mind a hajó, mind pedig a legénység alkalmas az adott időjárási viszonyok közötti versenyzésre. Minden hajónak rendelkeznie kell az előírt értékű (5 millió Forint) felelősségbiztosítással. A vonatkozó jogszabályok által megengedett keretek között a versenyen való részvétellel kapcsolatban vagy annak folyamán előforduló személyi sérülésekért vagy halálesetért és vagyoni károkért, veszteségekért a versenyt rendező szervezet, annak munkavállalói, tisztségviselői, illetve megbízottjai és alvállalkozói semmilyen felelősséget nem vállalnak. A nevezési lap aláírásával a hajó felelős vezetője kijelenti, hogy a versenyre és a vízi közlekedésre vonatkozó szabályokat és előírásokat ismeri, azokat tudomásul vette és a felelősségi körébe tartozó személyekkel ezeket ismerteti, ill. az esemény teljes időtartama alatt mind a vízen, mind a szárazföldön betartatja. A versenyen minden résztvevő a saját felelősségére vitorlázik!

VERSENYRENDEZŐSÉG

Versenykiírás letöltése (PDF)